Aktualnie znajdujesz sie na: O nas

O nas

  •  Jesteśmy firmą istniejącą na polskim rynku od 1994r. Nasza działalność koncentruje się głównie na kompleksowej obsłudze inwestycji w systemie Inwestora Zastępczego wraz z konsultingiem i pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych na realizowane przedsięwzięcia. Prowadzimy zadania od momentu planowania, wyboru optymalnego wariantu, poprzez opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę włącznie, jak również przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, nadzorowanie prac budowlanych aż do odbioru końcowego i oddania obiektu do eksploatacji.

    Firma poprzez kolejne lata swojej działalności zdobyła doświadczenie w realizacji i koordynacji inwestycji. Dzięki temu każda inwestycja nawet najbardziej skomplikowana prowadzona jest optymalnie, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Normami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. 

    Często problemem hamującym realizację ważnych zadań inwestycyjnych jest brak środków finansowych, dlatego pragniemy zaproponować Państwu pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania w formie dotacji i kredytów preferencyjnych. W Firmie funkcjonuje zespół specjalistów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środków krajowych i innych. Przedstawiamy naszą ofertę, obejmującą profesjonalne doradztwo przy doborze programu finansującego, wypełnienie aplikacji o przyznanie dofinansowania oraz całościową obsługę procesu pozyskiwania środków finansowych jak również pomoc w zarządzaniu projektem aż do momentu rozliczenia dotacji. 


    Lista referencyjna DFE Ekoraj.